Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs)

Aquest informe té per objectiu donar una visió global de la situació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) a la ciutat de Barcelona i reflexa la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), tot adaptant-se, als canvis que es van produint.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria (MDOs)