Informe de vigilància de la COVID-19 a Barcelona (3/12/21)

Objectiu

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza un informe periòdic, d’acord amb l’evolució i distribució dels principals indicadors de vigilància de la COVID-19. L’informe s’elabora a partir de dades pròpies i d’altres, provinents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Sanitari de Barcelona. Inclou una valoració dels resultats principals i les conclusions que se’n deriven.

Per a més informació sobre l’evolució epidemiològica de la COVID-19 a Barcelona consulteu el web #COVID19aldiaBCN de l’ASPB

Resultats principals  

Conclusions

A la ciutat de Barcelona el nombre de nous diagnòstics per COVID-19 han augmentat l’últim mes  i segueix a l’alça,  i la majoria són en persones menors de 44 anys, essent el grup que ha augmentat més el de menors de 14 anys. El nombre de brots també ha augmentat.

Les hospitalitzacions i les persones ingressades a les UCIs comencen a augmentar.

La pauta completa de vacunació ja arriba al 80% de les persones més gran de 12 anys. Són sobretot les persones més grans les que tenen la pauta completa. Encara falta millorar la cobertura de vacunacions en els joves.

És molt important seguir amb les mesures de prevenció individual i col·lectives. Cal tenir clar la importància d’estar vacunat i, per tant, ho recordem a totes les persones que no ho hagin fet.

Notes metodològiques 

  • Es consideren casos les persones en què s’ha realitzat prova PCR o test antigènic amb resultat positiu. No s’inclouen en aquesta definició els casos a qui encara no s’ha fet prova, malgrat que presentin símptomes i/o siguin contactes d’un cas positiu.
  • La Rt ha estat calculada pel Sistema d’Informació d’Atenció Primària de l’ICS i que es refereix al nombre bàsic de reproducció que és el nombre mitjà de casos nous que cada persona infectada pot arribar a infectar en una etapa de temps t, en aquest cas calculat amb un període de 7 dies.
  • Les dades dels darrers dies són provisionals, perquè poden patir modificacions a conseqüència de retards en el registre. Per aquest motiu és recomanable no extreure conclusions més enllà de 2 dies abans d’aquest informe.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

COVID-19, preguntes i respostes

Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes