Informe de vigilància de la COVID-19 a Barcelona (31/3/23)

Objectiu

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza un informe periòdic, d’acord amb l’evolució i distribució dels principals indicadors de vigilància de la COVID-19. L’informe s’elabora a partir de dades pròpies i d’altres, provinents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Sanitari de Barcelona. Inclou una valoració dels resultats principals i les conclusions que se’n deriven.

Resultats principals  

Conclusions

La cobertura vacunal contra la Covid-19 gairebé assoleix el 90% entre les persones més gran de 5 anys, tot i que hi ha desigualtats en funció dels barris. Cal tenir clar la importància d’estar vacunat i, per tant, animem a fer-ho a totes les persones que no ho hagin fet.

El nombre de casos totals de Covid-19 no es coneix amb exactitud, ja que no tothom es fa la prova diagnòstica. Els principals indicadors de la pandèmia actualment són baixos, i es mantenen estables en les darreres setmanes: el número de casos diagnosticats setmanalment, la incidènica, l’ocupació hospitalària i les defuncions.

Notes metodològiques 

  • Davant la nova situació de la pandèmia de COVID-19, el Departament de Salut el 28/03/2022 va actualitzar el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Des d’aleshores, només es fan proves sistemàticament a les persones més grans de 60 anys amb simptomatologia compatible, i s’han modificat alguns procediments de gestió i declaració de casos i brots. Això té implicacions pels indicadors que presentem a continuació, alguns dels quals poden ser sobreestimats (com la taxa de positivitat) i d’altres infraestimats (com la incidència i el número de casos).
  • Es consideren casos les persones en què s’ha realitzat prova PCR o test antigènic amb resultat positiu. No s’inclouen en aquesta definició els casos a qui encara no s’ha fet prova, malgrat que presentin símptomes i/o siguin contactes d’un cas positiu, i tampoc les persones que s’han realitzat un TAR d’autodiagnòstic no supervisat.
  • Des del passat 27 de desembre els CAP poden registrar els resultats dels TAR d’autodiagnòstic domiciliari, i des del 3 de gener també poden fer-ho les farmàcies adherides. Aquests resultats s’han afegit fins ara al número de casos confirmats per PCR / TAR, al número de TAR realitzats, i al càlcul de la positivitat de PCR / TAR. Tenint en compte que el 97% dels TAR introduïts la primera setmana pels CAP van ser amb resultat Positiu, i que les farmàcies només poden introduir també els resultats positius, a partir d’avui aquests tests s’eliminen del càlcul de la positivitat, però seguiran sumant com a casos i com a proves fetes. El canvi s’aplica de manera retrospectiva des del 27 de desembre, i per tant les dades dels darrers dies queden modificades.
  • Les dades dels darrers dies són provisionals, perquè poden patir modificacions a conseqüència de retards en el registre. Per aquest motiu és recomanable no extreure conclusions més enllà de 7 dies abans d’aquest informe.
  • En haver finalitzat la fase aguda de la pandèmia s’ha valorat canviar l’indicador d’Excés de Mortalitat pel de Defuncions de COVID-19 validades setmanalment.
  • Des de la posada en marxa de SIVIC, el Departament de Salut no ha actualitzat l’evolució diària de Dades de Vacunació ni tampoc el portal de visualització DadesCovid. Estem treballant per recuperar la sèrie de vacunacions i positivitat de les proves tant aviat com sigui possible. El darrer dia d’actualització és el 29/7/2022.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

COVID-19, preguntes i respostes

Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes