Informe de vigilància de la COVID-19 a Barcelona (17/5/22)

Objectiu

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza un informe periòdic, d’acord amb l’evolució i distribució dels principals indicadors de vigilància de la COVID-19. L’informe s’elabora a partir de dades pròpies i d’altres, provinents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Sanitari de Barcelona. Inclou una valoració dels resultats principals i les conclusions que se’n deriven.

Resultats principals  

Conclusions

La cobertura vacunal contra la COVID-19 gairebé assoleix el 90% entre les persones més gran de 5 anys, tot i que hi ha desigualtats en funció dels barris. S’està avançant en la dosi de reforç. Cal tenir clar la importància d’estar vacunat i, per tant, ho recordem a totes les persones que no ho hagin fet.

Els principals indicadors de la pandèmia a principis de maig de 2022 empitjoren respecte setmanes anteriors. Ha augmentat sensiblement el número de casos diagnosticats en persones de més de 60 anys i la incidència a 14 dies en aquesta franja d’edat. També han augmentat el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques i el número de brots identificats. L’ocupació hospitalària roman en baixos percentatges tot i que ha augmentat els últims dies.

Notes metodològiques 

  • Davant la nova situació de la pandèmia de COVID-19, el Departament de Salut el 28/03/2022 va actualitzar el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Des d’aleshores, només es fan proves sistemàticament a les persones més grans de 60 anys amb simptomatologia compatible, i s’han modificat alguns procediments de gestió i declaració de casos i brots. Això té implicacions pels indicadors que presentem a continuació, alguns dels quals poden ser sobreestimats (com la taxa de positivitat) i d’altres infraestimats (com la incidència i el número de casos).
  • Es consideren casos les persones en què s’ha realitzat prova PCR o test antigènic amb resultat positiu. No s’inclouen en aquesta definició els casos a qui encara no s’ha fet prova, malgrat que presentin símptomes i/o siguin contactes d’un cas positiu, i tampoc les persones que s’han realitzat un TAR d’autodiagnòstic no supervisat.
  • Des del passat 27 de desembre els CAP poden registrar els resultats dels TAR d’autodiagnòstic domiciliari, i des del 3 de gener també poden fer-ho les farmàcies adherides. Aquests resultats s’han afegit fins ara al número de casos confirmats per PCR / TAR, al número de TAR realitzats, i al càlcul de la positivitat de PCR / TAR. Tenint en compte que el 97% dels TAR introduïts la primera setmana pels CAP van ser amb resultat Positiu, i que les farmàcies només poden introduir també els resultats positius, a partir d’avui aquests tests s’eliminen del càlcul de la positivitat, però seguiran sumant com a casos i com a proves fetes. El canvi s’aplica de manera retrospectiva des del 27 de desembre, i per tant les dades dels darrers dies queden modificades.
  • Les dades dels darrers dies són provisionals, perquè poden patir modificacions a conseqüència de retards en el registre. Per aquest motiu és recomanable no extreure conclusions més enllà de 2 dies abans d’aquest informe.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

COVID-19, preguntes i respostes

Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes