Informe de vigilància de la COVID-19 a Barcelona (25/01/21)

Objectiu

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza un informe periòdic, d’acord amb l’evolució i distribució dels principals indicadors de vigilància de la COVID-19. L’informe s’elabora a partir de dades pròpies i d’altres, provinents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Sanitari de Barcelona. Inclou una valoració dels resultats principals i les conclusions que se’n deriven.

Per a més informació sobre l’evolució epidemiològica de la COVID-19 a Barcelona consulteu el web #COVID19aldiaBCN de l’ASPB

Resultats principals  

Conclusions

L’última setmana els casos es van estabilitzar. Els grups escolars confinats augmenten. Els últims dies han baixat la Rt i l’índex de rebrot. Les dades d’hospitalitzacions i UCIs segueixen augmentant i probablement ho seguiran fent els pròxims dies. 

Per tant es posa de manifest la importància de:

  • Donar suport a les mesures preses per disminuir el contacte social i seguir-les implantant les pròximes setmanes, tot i que cal anar avaluant la situació dia a dia.
  • Impulsar mesures sancionadores en activitats i col·lectius que no segueixen les mesures preventives.

Notes metodològiques 

  • Es consideren casos les persones en què s’ha realitzat prova PCR o test antigènic amb resultat positiu. No s’inclouen en aquesta definició els casos a qui encara no s’ha fet prova, malgrat que presentin símptomes i/o siguin contactes d’un cas positiu.
  • La Rt ha estat calculada pel Sistema d’Informació d’Atenció Primària de l’ICS i que es refereix al nombre bàsic de reproducció que és el nombre mitjà de casos nous que cada persona infectada pot arribar a infectar en una etapa de temps t, en aquest cas calculat amb un període de 7 dies.
  • Les dades dels darrers dies són provisionals, perquè poden patir modificacions a conseqüència de retards en el registre. Per aquest motiu és recomanable no extreure conclusions més enllà de 2 dies abans d’aquest informe.

Aquesta informació es pot trobar a: