Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 108

En aquest nou número del butlletí hi podreu trobar una descripció dels casos notificats al Sistema de Vigilància de Malalties Relacionades amb el Treball durant el primer semestre de 2021. Hi trobareu també el resum d’un cas de COVID-19 d’evolució tòrpida que va afectar una dona que treballava com a auxiliar d’infermeria en un hospital, així com consideracions relatives al reconeixement de la COVID-19 com a accident de treball en personal de centres sanitaris o sociosanitaris. Tanmateix, es presenten dades relatives a les actuacions adreçades al control de la COVID-19 en l’entorn laboral, al llarg del primer semestre de 2021.

Documents relacionats

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 107

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 106

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 105