Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 107

Resum dels casos notificats el segon semestre de 2020 al sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball i descripció dels casos notificats durant l’any 2020. Així mateix s’ofereix un resum de les actuacions adreçades al control de la COVID-19 en l’entorn laboral, al llarg del darrer semestre de 2020, i informació relativa al rol dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició laboral al nou coronavirus SARS-CoV-2.

Documents relacionats

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 106

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 105

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 104