Satisfacció de les persones ateses als centres d’atenció i seguiment de les drogodependències, 2016

Anàlisi i descripció de la satisfacció de les persones ateses als centres de tractament de drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a: