Enquesta de salut de Barcelona 2016. Resultats detallats

Excel de taules detallades dels resultats de l’enquesta de salut de 2016/17

Aquesta informació es pot trobar a: