Resultats de l’enquesta de salut 2016/17. Resultats detallats, taules

Excel de taules detallades dels resultats de l’enquesta de salut de 2016/17

Aquesta informació es pot trobar a: