Mobilitat i Seguretat Vial a Barcelona

Impacte de les polítiques de transport a Barcelona sobre la salut mitjançant l’augment de l’activitat física. Descripció de les lesions de trànsit a la ciutat el 2015.

Aquesta informació es pot trobar a: