Resultats

17/04 Expressió de resultats de l’anàlisi de tetraciclines en aliments d’origen animal

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

17/03 Acreditació per abast flexible de la categoria d’assaig de norovirus (genogrup I i II) en aliments i escovillons de superfícies inerts

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

17/02 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia dels aliments

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

17/01 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia d’aigües

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

El Laboratori de l’ASPB. Tríptic informatiu

LaboratoriÀrea clientsMaterials divulgatius

El Laboratorio de l’ASPB. Tríptico informativo

LaboratoriÀrea clientsMaterials divulgatius