Resultats

20-02. Determinació d’èsters 3-MCPD i glicidil

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

20-01. Determinació de furà, 2-metilfurà i 3-metilfurà en aliments

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

Nota informativa 19-01. Determinació de l’additiu E-586 (4-hexilresorcinol) en crustacis

_LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

19-01. Determinació de l’additiu E-586 (4-hexilresorcinol) en crustacis

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

19-01. Determinación del aditivo E-586 (4-hexilresorcinol) en crustáceos

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

18-06. Determinació d’additius E-265 (àcid dehidroacètic) i E-266 (dehidroacetat de sodi) en formatges

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius