Resultats

Model de consentiment informat Pírcing

Salut ambientalTatuatges, pírcings i micropigmentacióMaterials de suport i referència

Model de consentiment informat Tatuatges

Salut ambientalTatuatges, pírcings i micropigmentacióMaterials de suport i referència

Model de consentiment informat Micropigmentació

Salut ambientalTatuatges, pírcings i micropigmentacióMaterials de suport i referència

Model de Memòria de l’establiment

Salut ambientalTatuatges, pírcings i micropigmentacióMaterials de suport i referència

Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils (cercador)

Salut ambientalAllotjaments infantils i juvenilsMaterials de suport i referència

Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació

Salut ambientalTatuatges, pírcings i micropigmentacióMaterials de suport i referència