Manual de l’enquesta de salut 2006, amb la metodologia

Aquesta informació es pot trobar a: