Resultats

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Estudi de valoració de l’impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

EntornsBarrisSalut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Efectes en la salut dels camps electromagnètics. Barcelona 2019

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes