Resultats

Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona

La Salut en xifresLesions de trànsitInformes

Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona

La Salut en xifresLesions de trànsitInformes

Enquesta de salut de Barcelona

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes

Barcelona Salut als Barris: Diagnòstic Poble-sec

La Salut en xifresLa salut als barrisEl Poble-secInformes

Barcelona Salut als barris: Diagnòstic de La Teixonera

La Salut en xifresLa salut als barrisLa TeixoneraInformes

Barcelona Salut als Barris: Diagnòstic Sant Genís dels Agudells

La Salut en xifresLa salut als barrisSant Genís dels AgudellsInformes