Informe d’avaluació de la taula de salut mental de Sant Andreu

La taula de salut mental del districte de Sant Andreu és un espai de reflexió, debat i propostes sobre la salut mental per desenvolupar el Pla de Salut Mental de Barcelona (2016-2022) de manera que es tinguin en compte la realitat i les necessitats del territori des d’una perspectiva comunitària i inteseccional en salut mental. Aquest informe mostra l’avaluació que es va portar a terme mitjançant un estudi no experimental pre-post basat en mètodes mixtes.

Aquesta informació es pot trobar a: