Hàbits alimentaris dels infants i adolescents de Barcelona

L’objectiu del present informe és descriure la freqüència de consum alimentari, la conducta alimentària, el menú escolar i les categories de pes sobre les que incideixen en població infantil i adolescent de Barcelona.

Les diferents enquestes realitzades per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) sobre hàbits i conductes d’alimentació estimen:

  • El 78% dels infants de 3 i 4 anys i el 42% dels adolescents de 13 a 19 anys mengen carn tres o més vegades a la setmana, per sobre de la freqüència recomanada.
  • El 43% dels infants de 8 i 9 anys prenen brioxeria i el 80% dels adolescents prenen refrescs per sobre de la freqüència recomanada, la qual cosa vol dir més de tres vegades al mes.
  • La recomació de menjar diàriament 5 peces de fruita i verdura és molt baix. Més del 80% dels infants i adolescents no la segueixen.

La prevalença d’obesitat és més alta en les escoles dels territoris socioeconòmicament més desafavorits. Entre els infants, l’obesitat en els nens s’associa a menjar sols i a no menjar a l’escola, quelcom que no es produeix amb la mateixa intensitat entre les nenes. Entre els nois adolescents l’obesitat és més freqüent quan es menja davant de les pantalles.

D’altra banda, l’ASPB ofereix actualment a les escoles de la ciutat el Programa de revisió dels Menús Escolars (PreME), d’acord amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La revisió de 116 centres educatius feta durant el curs 2018-2019, mostra indicadors molt positius, com és el fet que el 92% compleixen les freqüències recomanades de verdures o el 89% de llegums en els primers plats. No obstant, també s’ha observat que el 34% dels centres consumeixen carn vermella i/o processada dos o més cops per setmana, quan l’actual recomanació és que sigui només una vegada, o bé que el 90% de les escoles no ofereix setmanalment cap proteic vegetal com a segon plat, com podrien ser llegums o altres proteïnes vegetals de producció local.

Aquesta informació es pot trobar a: