La grip a Barcelona 2018-2019

L’Informe final de la temporada de grip 2018-2019 a Barcelona inclou dades epidemiològiques de la grip i estudia la distribució dels casos, la taxa d’incidència de la malaltia, fa el seguiment de mortalitat general a la ciutat i analitza com es comporta l’epidèmia.

Es tracta d’un informe breu amb els gràfics d’evolució de la malaltia gripal i els detalls de com s’ha presentat al llarg de la temporada, elaborat pel servei d’Epidemiologia de l’ASPB a partir de les dades obtingudes en coordinació amb el sistema de seguiment del PIDIRAC del Departament de Salut, que s’ocupa de les malalties infeccioses respiratòries greus i té una xarxa sentinella de recollida d’informació.

Aquesta informació es pot trobar a:

La grip a Barcelona

Documents relacionats

La grip a Barcelona 2017-2018

Informe de la temporada gripal 2016-2017

Informe de la temporada gripal 2015-2016