Visualització dels resultats de l’Enquesta de salut de Barcelona 2016/17

Posem en obert un web de resultats obtinguts a la darrera edició 2016/17 de l’Enquesta de salut de Barcelona (ESB). L’ESB és una enquesta quinquennal representativa a nivell de Barcelona i districte. El web permet visualitzar els principals resultats en salut i els seus determinants socioeconòmics segons eixos de desigualtat, ja sigui en gràfics, mapes i taules. Inclou la funcionalitat de realitzar cerques per tema i permet la descàrrega de la informació per poder ser incrustada en altres documents o en les xarxes socials.

www.aspb.cat/enquestasalutbcn/
#enquestasalutbcn

Aquesta informació es pot trobar a: