Enquesta de salut 2006. Resultats detallats: Nou Barris

Aquesta informació es pot trobar a: