Consells per ser una família saludable. Informació del programa

Aquest material informatiu sobre salut, alimentació i activitat física amb perspectiva multicultural, s’adreça a infants i adolescents, així com a les seves famílies. Pretén servir per donar suport tant als tallers per a infants, joves i famílies com també per reforçar el consell sanitari a la consulta pediàtrica o d’altres especialitats. Està preparat per ser comprensible en diverses llengües: castellà, català, anglès, àrab i urdú.

El material s’estructura en diversos blocs que permeten adaptar i escollir les prioritats a promoure, segons la població o les necessitats detectades. Els blocs inclosos són: activitat física, sedentarisme, igualtat i convivència, menú saludable, begudes saludables, organització familiar i tècniques culinàries.

Material i recursos de suport

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15