Cobertures vacunals de la COVID-19 a Barcelona

Objectiu

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza un informe periòdic de les cobertures vacunals de Covid-19 a la ciutat de Barcelona. L’informe s’elabora a partir de dades provinents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Inclou una valoració dels resultats principals i les conclusions que se’n deriven.

Resultats principals  

Conclusions

La cobertura vacunal contra la COVID-19 gairebé assoleix el 90% entre les persones més gran de 5 anys, tot i que hi ha desigualtats en funció dels barris. Cal tenir clar la importància d’estar vacunat i, per tant, animem a fer-ho a totes les persones que no ho hagin fet.

Notes metodològiques 

  • Davant la nova situació de la pandèmia de COVID-19, el Departament de Salut el 28/03/2022 va actualitzar el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Des d’aleshores, només es fan proves sistemàticament a les persones més grans de 60 anys amb simptomatologia compatible, i s’han modificat alguns procediments de gestió i declaració de casos i brots. Això té implicacions pels indicadors que presentem a continuació, alguns dels quals poden ser sobreestimats (com la taxa de positivitat) i d’altres infraestimats (com la incidència i el número de casos).

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

COVID-19, preguntes i respostes

Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes