Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

Alimentació saludable, segura i sostenible a l’ASPB

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) treballa des de fa molts anys en la promoció de l’alimentació saludable i segura i també en la protecció i vigilància de la cadena alimentària a través de la inspecció dels establiments alimentaris i d’altres mecanismes de control. Amb motiu de que Barcelona sigui seu de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació la tardor de 2021, en relació amb altres instàncies municipals encarregades de la política alimentària a la ciutat, l’ASPB ha revisat molts dels seus materials i recursos afegint-los-hi la visió de l’alimentació sostenible.

Aquest espai web està estructurat en quatre parts. La primera ofereix aquesta visió integrada en la que treballen les direccions de Promoció de la Salut (DIPROMS) i de Seguretat Alimentària (DISAL), de forma que els personal implicat treballi de forma coordinada per a fer possible els tres atributs esmentats referits a l’alimentació. En les altres tres, es mostra d’una forma específica les accions que es desenvolupen en l’àmbit alimentari en tres espais específics de la comunitat: l’escola, a través dels programes educatius i el projecte de Menjadors sans i sostenibles; el barri, a través de la participació de les famílies i els veïns i veïnes; i l’àmbit més genèric de la seguretat i control dels aliments, en els diferents nivells de la cadena alimentària de producció i consum.

A cadascuna de les parts es poden trobar tant escrits referents a les accions concretes que es porten a terme, com píndoles audiovisuals per a la difusió de les esmentades activitats.

Aquesta informació es pot trobar a: