Annexes al Manual de l’enquesta de salut 2011, amb els qüestionaris, instruccions per als enquestadors, i altre material

Aquesta informació es pot trobar a: