Àmbits de recerca en salut laboral

Ponència que analitza l’estat de la recerca en salut laboral, centrant-se en quatre àmbits:

  1. Condicions de treball i d’ocupació,
  2. Desigualtats en salut,
  3. Treball no remunerat,
  4. Avaluació d’intervencions. En el primer apartat es destaca l’entorn psicosocial del treball del qual s’identifiquen cinc grups de riscos emergents:
   • Noves formes de contractació laboral i inseguretat en el lloc de treball,
   • Envelliment de la població activa,
   • Intensificació del treball,
   • Altes exigències emocionals,
   • Desequilibri entre la vida laboral i personal.