26/05/2020 Intervencions comunitàries per prevenir el consum abusiu de l’alcohol. Evidència I experiències

 

Moderació:  Irene Garcia-Subirats. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ponències:

  • Intervencions comunitàries per a reduir el consum d’alcohol en adults. Què funciona?
    Victoria Porthé. Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • Plataforma Nits Q. Una experiència comunitària en l’àmbit de l’oci nocturn a Tarragona.
    Marisa Cerrillo Camacho. Servei de Prevenció de les Addiccions. Ajuntament de Tarragona i Víctor Galán Amador. Sub-direcció General de Drogodependències. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
  • Pla d’actuació per a la prevenció del consum d’alcohol i d’altres drogues entre els adolescents al districte de Les Corts
    Josep Maria Comorera Villalobos. Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. Districte de les Corts. Ajuntament de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques