17/11/2020. Reptes d’alimentació i salut en un context de sostenibilitat.

 

Moderació: Francesca Sánchez Martínez, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ponències:

  • PAAS i sostenibilitat. Àmbits i estratègies per a una promoció d’estils de vida més sostenible.
    Gemma Salvador Castell. Subdirecció General de Promoció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut
  • Producció primària i sostenibilitat alimentària.
    Josefina Plaixats Boixadera. Departament de Ciència animal i dels aliments, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • La seguretat alimentària en el context de la sostenibilitat.
    Samuel Portaña Tudela. Agència de Salut Pública de Barcelona .

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques