Expedició de certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació

Novetat en l’exportació de productes d’origen animal al Regne Unit

A partir de l’1 d’octubre de 2021 els operadors que treballen amb productes d’origen animal inclosos en l’annex III del Reglament 853/2004 han d’estar registrats en TRACES NT per poder exportar-los al Regne Unit.

S’ha d’emplenar el formulari habilitat abans del 15 de setembre. Més informació

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 
Responsable: Agència de Salut Pública de Barcelona, Plaça de Lesseps 1, 08023 Barcelona. Telèfon: 932 38 45 45.
Delegat de Protecció de dades (DPD): Aronte Enterprise Services, SL.
Contacte DPD: dpd@aspb.cat
Finalitat: La finalitat del tractament és el control i exercici de l’autoritat sanitària.
Legitimació: Exercici de poders públics / obligació legal.
Destinataris: Les dades podran ser comunicades a autoritats oficials de control sanitari.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant un escrit adreçat a AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA o a través de l’adreça electrònica: dpd@aspb.cat
Informació addicional: Podeu consultar-la a la nostra pàgina web (www.aspb.cat)