Expedición de certificados y/o atestaciones sanitarias para la exportación

Novedad en la exportación de productos de origen animal al Reino Unido

A partir del 1 de octubre de 2021 los operadores que trabajen con productos de origen animal incluidos en el anexo III del Reglamento 853/2004 deben estar registrados en TRACES NT para poder exportarlos al Reino Unido.

Hay que rellenar el formulario habilitado antes del 15 de septiembre. Más información

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 
Responsable: Agència de Salut Pública de Barcelona, Plaça de Lesseps 1, 08023 Barcelona. Telèfon: 932 38 45 45.
Delegat de Protecció de dades (DPD): Aronte Enterprise Services, SL.
Contacte DPD: dpd@aspb.cat
Finalitat: La finalitat del tractament és el control i exercici de l’autoritat sanitària.
Legitimació: Exercici de poders públics / obligació legal.
Destinataris:Les dades podran ser comunicades a autoritats oficials de control sanitari.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant un escrit adreçat a AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA o a través de l’adreça electrònica: dpd@aspb.cat
Informació addicional: Podeu consultar-la a la nostra pàgina web (www.aspb.cat)