Logo POIBA

El Projecte de Prevenció de l’Obesitat Infantil a Barcelona (POIBA) té com a objectiu dissenyar i avaluar l’efectivitat d’una intervenció multicomponent per prevenir el sobrepès i l’obesitat entre escolars de 8-12 anys d’edat, contemplant la perspectiva de desigualtat social i gènere. A l’estudi ha participat el 30% dels escolars nascuts a la ciutat l’any 2002, que han estat seguits durant 4 anys.

En el marc del projecte es va dissenyar una intervenció i un reforç d’aquesta intervenció adreçats a millorar els hàbits alimentaris, augmentar la pràctica d’activitat física, reduir les hores de visionat de pantalles i augmentar les hores de son dels escolars. La intervenció “CREIXEM SANS” i el reforç de la intervenció “CREIXEM MÉS SANS” incorporen accions a nivell individual, familiar, escolar i comunitari.

La intervenció “CREIXEM SANS” ha estat avaluada, tant el seu procés com l’efectivitat. Els resultats mostren que el programa és capaç de prevenir un de cada 3 nous casos d’obesitat infantil, millorant la freqüència i conducta alimentària, pràctica d’activitat física, hàbits sedentaris i coneixements. Per tal d’avaluar aquesta intervenció, el projecte va incloure l’exploració antropomètrica del sobrepès i l’obesitat, la recollida dels principals determinants, mesures de condició física i mesures d’entorn en tres moments temporals del projecte. La intervenció de reforç “CREIXEM MÉS SANS” es troba actualment en procés d’avaluació.

Ambdues intervencions han estat incorporades a la cartera de programes d’educació per a la salut que l’Agència de Salut Pública de Barcelona ofereix a les escoles de la ciutat.

Material i recursos de suport

Contacta’ns

Carles Ariza (cariza@aspb.cat)
Francesca Sánchez (fsanchez@aspb.cat)

Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1