InfoDistrictes

Aquesta eina permet visualitzar de manera senzilla un conjunt d’indicadors de salut i els seus determinants en els districtes de la ciutat de Barcelona.
Inclou la funcionalitat de realitzar comparatives dels indicadors entre els districtes i de visualitzar la seva evolució en el temps.
Així mateix, permet la creació automàtica i exportació en format PDF de les visualitzacions i d’un text resum, així com la ràpida exportació a format editable de les dades”

Aquesta informació es pot trobar a: