La Salut en xifres

Informes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2016

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2015

Indicadors

Llibre de Natalitat 2015

InfoABS 2015

Infobarris BCN

Materials divulgatius

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

La Salut a Barcelona 2015. Lectura fàcil

La població amb dependència a Barcelona. Lectura fàcil

Materials de suport i referència

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)