La Salut en xifres

Materials divulgatius

La salut a Barcelona 2018. Informe breu

La salut a Barcelona 2017. Informe breu

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Multimèdia

Visualització dels resultats de l’Enquesta de salut de Barcelona 2016/17

Infobarris BCN

InfoDistrictes

Informes

Persones lesionades per trànsit ateses als serveis d’urgències a Barcelona, 2017 - 2018

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona

La salut sexual i reproductiva 2018

Indicadors

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

Llibre de Mortalitat 2017

Llibre de Natalitat 2018

Materials de suport i referència

Manual FRESC 2016

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

Manual de l'enquesta de salut 2016, amb la metodologia