La Salut en xifres

Informes

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

La salut sexual i reproductiva 2017

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Indicadors

Llibre de Natalitat 2017

Enquesta de salut de Barcelona 2016/17. Resultats detallats

Resultats de l'enquesta de salut 2016/17. Resultats detallats, taules

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

La Salut a Barcelona 2015. Lectura fàcil

Materials de suport i referència

Manual de l'enquesta de salut 2016/17, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2011, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2006, amb la metodologia