La Salut en xifres

Materials divulgatius

La salut a Barcelona 2017. Informe breu

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

Informes

Barcelona Salut als barris: Diagnòstic Bon Pastor

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

La salut sexual i reproductiva 2017

Indicadors

Llibre de Natalitat 2017

Enquesta de salut de Barcelona 2016. Resultats detallats

Llibre de Mortalitat 2016

Materials de suport i referència

Manual de l'enquesta de salut 2016, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2011, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2006, amb la metodologia