La sequera redueix l’activitat de mosquits un 45% a Barcelona l’any 2023

30/05/2024 - Premsa
  • No obstant el descens d’activitat de mosquits, cal recordar que la majoria de focus de cria es troben a propietat privada, per tant, és important insistir en la prevenció en aquest àmbit.
  • Com cada any, l’ASPB intensifica durant els mesos de més activitat la prevenció i control de mosquits fent vigilància continuada dels potencials focus de cria a la ciutat i aplicant mesures, si se’n detecta activitat.
  • L’ASPB avalua en el marc del projecte IDAlert l’impacte de la modificació d’embornals sorrencs en les poblacions de mosquits i el benestar de la ciutadania.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) identifica cada any els espais públics de la ciutat amb elements de risc on potencialment poden proliferar els mosquits i on poden representar un problema, amb l’objectiu principal d’eliminar punts de cria i evitar la seva proliferació. Així doncs, des d’abril a novembre s’intensifica la vigilància i prevenció en aquests espais i s’intervé on se’n detecta activitat. D’altra banda, es duu a terme la vigilància de les malalties transmeses per vectors i s’atenen les comunicacions ciutadanes relacionades amb la presència de mosquits. Segons les dades obtingudes en el marc d’aquestes tasques, l’any 2023 l’activitat de mosquits a la via pública a Barcelona va baixar un 45% respecte del 2022, aquesta baixada continua la tendència de descens dels darrers anys provocada per la situació de sequera.

La pujada de temperatures i les acumulacions d’aigua fan que hi hagi més mosquits, un efecte que s’aguditza pels efectes del canvi climàtic. En aquest cas, la manca de pluja fa que els elements urbans que acumulen l’aigua de les precipitacions estiguin secs i, per tant, es redueixen els focus de cria. Cal tenir en compte que l’any 2023 ha estat l’any més sec des que hi ha registres a la ciutat i el segon més calorós. No obstant això, la prevenció de mosquits continua essent clau per evitar molèsties i riscos per a la salut de les persones. Enguany, el Servei de Vigilància i Control de Plagues ha seleccionat 82 zones de risc de proliferació de mosquits per dur a terme aquestes tasques preventives i de control.

L’any 2023 l’ASPB va revisar 40.633 punts de vigilància i control (embornals, fonts ornamentals o naturalitzades) en l’espai públic, va detectar activitat en 248 i va efectuar 24.969 tractaments larvicides amb productes biològics, els quals no tenen efectes sobre el medi ambient ni la salut de les persones. D’altra banda, va rebre i atendre 143 comunicacions ciutadanes. En tots els casos es contacta amb la persona afectada, es fa inspeccions a la via pública, s’apliquen mesures preventives, correctores i de control, si calen, i es fa seguiment continuat fins a la resolució. En les inspeccions fetes l’any 2023 es va detectar al voltant d’un 11% d’activitat. Els mesos amb una activitat més elevada van ser maig i octubre.

 

La col·laboració ciutadana és clau per reduir l’activitat a les propietats privades

Tot i el descens de l’activitat de mosquits a la ciutat, cal tenir en compte que aproximadament el 70% de l’activitat del mosquit tigre es dona a les zones exteriors de propietats privades (jardins, terrasses, patis, etc.). Una femella pot pondre fins a 200 ous en una setmana en petits recipients on s’acumula aigua provinent del reg o d’altres activitats quotidianes que impliquen el seu ús, a més de la provinent de la pluja. Per tant, és necessari vigilar-los, retirar-los, buidar-los o posar-los cap per vall. Fer revisió cada 5 o 7 dies per no acumular aigua és la mesura més senzilla i eficaç que es pot aplicar a casa per evitar que el mosquit tigre es reprodueixi. Cal posar especial atenció en els plats sota els testos, els desaigües, els cubells, els petits recipients i les joguines. En aquest sentit, la implicació de la ciutadania també és clau.

Per això, enguany es tornarà a dur a terme la campanya “A casa teva, fem prevenció del mosquit tigre”. Aquesta campanya està orientada a reduir els focus de cria de mosquit tigre a la propietat privada amb visites a domicilis seleccionats de diferents barris. La selecció dels domicilis es fa prèviament segons una anàlisi que té en compte característiques de l’espècie i del medi com el verd urbà en propietat privada, entre d’altres.  L’objectiu és capacitar a la ciutadania mitjançant la informació, sensibilització i conscienciació per fer una prevenció eficaç a l’espai privat que contribueixi al control de l’espècie a la ciutat. En les visites, s’ofereix fer una inspecció informada per ensenyar a identificar els possibles focus de cria i les mesures que cal aplicar per eliminar-los. Per feraquestes visites, l’ASPB ha format a 7 persones del Pla d’ocupació de Barcelona Activa. L’any 2023 la campanya es va desplegar al districte d’Horta-Guinardó, enguany es preveu fer-ne unes 400 visites al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Contribuint a la millora de la prevenció d’arbovirosis en context de canvi climàtic

L’ASPB participa en el projecte de recerca europeu IDAlert, un projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe que té l’objectiu de desenvolupar nous indicadors, sistemes innovadors d’alerta primerenca i eines eficients que ajudin a la presa de decisions per a la prevenció de transmissió de malalties per part de vectors zoonòtics com les arbovirosis (malalties transmeses per mosquits).

En aquest sentit, el projecte avaluarà els costos, l’eficàcia, els beneficis i la viabilitat política de les mesures i estratègies d’adaptació per millorar la resiliència climàtica dels sistemes de salut pública europeus davant d’aquestes malalties, tenint en compte les desigualtats socials en salut.

Entre les mesures que s’avaluaran es troba precisament els efectes sobre la salut que representa la modificació dels embornals sorrencs que ha dut a terme l’ASPB en col·laboració amb Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) a Barcelona. Es tracta d’una modificació estructural dels embornals sorrencs, que evita que s’acumuli aigua i que ja s’ha demostrat efectiva per reduir els focus de cria.

En el marc de l’estudi es mesurarà si la seva implementació en grans extensions com a parcs urbans redueix la població de mosquits i millora el benestar de la ciutadania. L’objectiu és constatar si les modificacions urbanes poden ser mesures simples i eficaces per a la protecció de les ciutats en un context de canvi climàtic.

Més informació:

Noticies relacionades

El projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert reuneix 200 estudiants de tota Espanya en la seva primera Fira Científica

14-06-2024
Premsa
Es lliuraran els premis del projecte de prevenció de mosquits que es duu a terme […]

La cabina de control de la contaminació situada a l’Eixample de Barcelona es transforma en un supersite

04-06-2024
Premsa
La nova instal·lació incorporarà tecnologia per determinar els anomenats contaminants emergents, no regulats fins ara […]

L’exposició a contaminants orgànics persistents en el medi ambient té efectes en la fisiologia dels gavians argentats de Barcelona

21-03-2024
Premsa
Un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i l’Institut de Ciències del […]

Les dones treballadores tenen més probabilitat de ser pobres en temps i això afecta la seva salut

06-03-2024
Premsa
Un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) revela que a Barcelona la […]

Barcelona recupera gradualment l’esperança de vida després de la covid

24-11-2023
Premsa
Segons l’informe de salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), la majoria de […]

Un estudi de l’ASPB conclou que no existeix un únic patró de desigualtat en la incidència de la COVID-19 a Barcelona

24-10-2023
Premsa
Segons l’anàlisi de l’evolució diària de la malaltia a la ciutat, les desigualtats socioeconòmiques en […]

El programa ArtGran als museus de Barcelona millora el benestar i disminueix el sentiment de solitud de les persones grans

20-10-2023
Premsa
El projecte ArtGran, impulsat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ofereix activitats culturals […]

Barcelona posa en marxa la campanya de prevenció del mosquit tigre en propietat privada “A casa teva”

07-09-2023
Premsa
S’han fet al voltant de 400 visites a domicilis seleccionats de diferents barris que han […]

Un estudi liderat per l’ASPB demostra el risc per a la salut de fumar al cotxe per l’exposició al fum ambiental del tabac

07-09-2023
Premsa
La recerca, desenvolupada en el marc del projecte TackSHS, ha estat coordinada per l’Agència de […]

L’Agència de Salut Pública de Barcelona celebra el seu 20è aniversari

14-06-2023
Premsa
L’ASPB va començar a funcionar fa vint anys amb l’objectiu de millorar la salut col·lectiva […]

Els camins escolars redueixen un 40% el nombre de vianants infants i adolescents atropellats a Barcelona

30-03-2023
Premsa
“Camí escolar, espai amic” és una estratègia que facilita que els nens i nenes facin […]

Barcelona impulsa la salut comunitària per reduir les desigualtats socials en salut i arriba al doble de barris en vuit anys

27-03-2023
Premsa
Des de l’impuls del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB) l’any 2016, passant de 13 […]

‘Visca el sexe lliure (d’infeccions)’ serà el lema de la nova campanya de comunicació de l’Ajuntament per a la prevenció de les ITS

17-03-2023
Premsa
El consistori crea un nou web i distribuirà fulls de mà i informació diversa sobre […]

El Pla de Barris de Barcelona permet millorar la salut de la població, sobretot entre les dones

27-02-2023
Premsa
Un informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) quantifica efectes positius sobre la […]