Jornada del Dia Mundial de la Tuberculosi a Barcelona

La Jornada científica del Dia mundial de la Tuberculosi de 2020 es celebra el 15 de juliol via streaming, será possible l’assistència presencial amb aformant limitat. La sessió, impulsada per la Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de la ciutat, està destinada a professionals, i servirà per a l’intercanvi de coneixements i evidències al voltant de la malaltia.

A causa de la crisi del coronavirus, i per indicació de les autoritats sanitàries, no va ser possible organitzar la reunió presencial prevista el 18 de març. El 15 de juliol és la nova data escollida per la celebració de la jornada que es farà via streaming. També hi ha possibilitat d’assistència presèncial però amb aforament molt limitat i per ordre d’isncripció.

Podeu fer preguntes via mail (info@uitb.cat) o via twitter, utilitzant els hastags #DiaTB_fuiTB.
En la mesura del possible, aquestes preguntes seran respostes durant la mateixa sessió, si no posteriorment.

Veure programa

Inscripció