Valoració sanitària de l’ús de sofre a la via pública

Periòdicament els serveis de salut pública reben peticions de la ciutadania en què s’expressen preocupacions pels potencials efectes sobre la salut pública de la presència de sofre a l’espai públic. En efecte, tot i que no estigui generalitzada, no es infreqüent observar a la ciutat indicis de l’aplicació de sofre en pols per evitar que els gossos orinin sobre les façanes de comerços o habitatges. 

Aquesta informació es pot trobar a: