25/04/2017 TIC’S i Salut. El futur està als núvols?

Moderació: Pere Arribas. Agència de Salut Pública de Barcelona

Ponències:

  • TIC’S: Marc conceptual, evolució i tendències
    Pere Arribas (Agència de Salut Pública de Barcelona.)
  • Interoperativitat: L’ús de les APPS en salut pública
    Patricia García de Olalla (Agència de Salut Pública de Barcelona.)
  • Col·laboració: Connexió de dades socials i de salut
    Pilar Solanes (Ajuntament de Barcelona.)

Aquesta informació es pot trobar a: