La salut mental a Barcelona, 2016

L’informe de salut mental de Barcelona de 2016 presenta dades corresponents a l’estat de salut mental de la població de Barcelona l’any 2016, inclou dades d’atenció en centres de salut mental, de consum de psicofàrmacs i de mortalitat per suïcidi.