Formació de residències per a la prevenció de la COVID-19

La COVID-19 ha tingut un gran impacte sobre la salut de les persones que viuen o treballen a les residències de persones grans, per la qual cosa és important, entre altres actuacions, millorar la preparació dels professionals per prevenir nous contagis.

Per això, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha organitzat una formació sobre prevenció de la COVID-19 adreçada als responsables higienicosanitaris de les residències de persones grans. La formació se centra en tres temes: equips de protecció individual (EPIs), sectorització i neteja i residus. L’objectiu és que posteriorment les persones assistents puguin formar i assessorar la resta de professionals de la residència.

La formació consta d’una guia i una sessió de dues hores que es pot visualitzar per YouTube:

Aquesta informació es pot trobar a: