Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona fem unes recomanacions per tal de reduïr l’exposició a la contaminació atmosfèrica de la ciutadania de Barcelona i protegir així la salut. Les recomanacions són sobre polítiques, sobre activitats quotidianes, en cas d’episodi i per les escoles.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Recomanacions per reduir la contaminació de l’aire a les escoles.
Informe breu

La contaminació de l’aire a les escoles. Recomanacions per reduïr-la. Infografia