Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya

Aquesta informació es pot trobar a: