Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona

L’objectiu d’aquest informe és elaborar recomanacions d’intervenció basades en l’evidència per abordar el joc patològic i l’addicció als videojocs com a problema de salut pública.

Segons l’últim informe pel Observatorio Español de las Drogas y las Addicciones publicat l’any 2017, un 0,4% de la població espanyola de 15 a 64 anys realitzaria un possible joc problemàtic i un 0,3% presentaria un possible trastorn del joc l’any 2017. Les conseqüències del trastorn del joc i l’addicció al videojoc són diverses, conseqüències en salut i socials, i tenen un impacte tant a nivell individual com col·lectiu. Així mateix, el joc patològic és un trastorn multifactorial. Entre els factors de risc individuals destaca el gènere i l’edat i entre els factors de risc ambientals els més rellevants son residir en un barri de nivell socioeconòmic desafavorit així com un major i fàcil accés al joc.

Pel que fa a les recomanacions, aquest informe conclou que en primer lloc cal millorar el coneixement de l’impacte del trastorn del joc i l’addicció als videojocs a la ciutat de Barcelona. A nivell de prevenció ambiental es recomana impulsar canvis en la legislació vigent per limitar el nombre d’establiments i cases d’apostes, regular i limitar l’accessibilitat de les cases d’apostes (online i presencial) i restringir la venta i accés a alcohol en els locals de joc d’atzar; a nivell de prevenció universal, es proposa desenvolupar programes en infants i joves en centres educatius; a nivell de prevenció selectiva, es recomana implementar programes educatius en col·lectius especialment vulnerables i en risc, així com realitzar un seguiment de les cases d’apostes per fer complir la normativa vigent i formar als treballadors d’aquests locals; i a nivell de prevenció indicada, es proposa vetllar perquè els diferents recursos de la xarxa socio-sanitària pública coneixin i implementin les diferents intervencions de prevenció indicada existents. Finalment, es recomana augmentar l’evidencia de l’efectivitat de les intervencions de prevenció del trastorn del joc i l’addicció al videojoc mitjançant l’avaluació dels programes i les polítiques que s’implementin a partir d’aquest informe a la ciutat de Barcelona.


Llicència de Creative Commons
“Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/12/ASPB_recomanacions-joc-patologic.pdf

Aquesta informació es pot trobar a: