La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública. Memòria científica 2005-2006

Aquesta informació es pot trobar a: