Promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física als barris de Barcelona

El document “Promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física als barris de Barcelona” presenta el marc conceptual i les estratègies inicials per a treballar l’alimentació saludable i l’activitat física als barris de Barcelona. És un nou document que ha impulsat el Grup d’Alimentació Saludable i Activitat Física, i que serà transcendental per encarar la promoció de la salut i les intervencions en salut comunitària a Barcelona que es dirigeixin a activitat física i alimentació saludable, amb una mirada integral i amb perspectiva sobre tot el cicle vital de les persones. El llibre té 58 pàgines i incorpora tot un seguit de propostes d’intervenció i recomanacions.

Aquesta informació es pot trobar a: