Pantalles i salut emocional en adolescents de Barcelona

Les pantalles formen part de la vida quotidiana de la població adolescent, essent una de les seves principals usuàries. Aquest informe presenta un estudi qualitatiu l’objectiu del qual ha estat conèixer les percepcions, interpretacions i expectatives d’adolescents de Barcelona, respecte a l’ús de pantalles i la seva salut emocional, atès la major exposició a pantalles en aquest col·lectiu durant la pandèmia per la Covid-19. La població d’estudi han estat estudiants de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) (12-13 anys) de quatre centres públics de Barcelona, ubicats en districtes de diferent nivell socioeconòmic.

En l’informe s’identifiquen tant usos positius com problemàtics de les pantalles. D’entre els usos positius, les i els adolescents participants destaquen la socialització entre iguals i l’entreteniment. D’entre els problemàtics assenyalen: els canvis d’humor i l’agressivitat que els poden generar determinats jocs i la temptació de gastar diners per millorar l’experiència de joc; el risc d’aïllament o la por a generar una dependència a les pantalles o al ciberassetjament, entre d’altres. S’observen diferències de gènere en l’ús de pantalles (amb els nois més orientats cap a l’entreteniment amb jocs competitius i les noies cap un ús relacional a les xarxes socials) i segons nivell socioeconòmic (segons l’accés i la qualitat dels dispositius emprats i per la imatge projectada a través de les pantalles). Respecte a la salut emocional, s’assenyala com a positiu que les pantalles permeten distreure’s i autoevadir-se i com aspectes negatius sobresurten: l’agressivitat (entre els nois), alteracions en l’autoestima (entre les noies) i novament diverses pors, en ambdós sexes com: l’aïllament de la família, el ciberassetajment, l’ús fraudulent de les dades personals o l’addicció. Durant la pandèmia les pantalles els han permès estar prop dels seus iguals i seguir els estudis, tot i que destaquen una menor privacitat, un major avorriment i un possible menor rendiment escolar.

La població adolescent és conscient de l’impacte d’un ús problemàtic de les pantalles sobre la seva salut emocional. És importat avançar en el coneixement d’aquest fenomen a fi de dissenyar intervencions de promoció de la salut que fomentin un ús responsable de les pantalles.

Llicència de Creative Commons
“Pantalles i salut emocional en adolescents de Barcelona” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/06/ASPB-pantalles-salut-emocional-adolescents.pdf