Nota de premsa Enquesta FRESC als adolescents de Barcelona