La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2017

L’any 2017 es van produir 16.170 defuncions de persones residents a la ciutat de Barcelona: 7.675 homes i 8.493 dones. La mortalitat i la mortalitat prematura (produïda abans dels 70 anys), van augmentar lleugerament respecte a l’any anterior. Les principals causes de mort per franja d’edat van ser:

  • En la població de 15 a 44 anys: el suïcidi i l’enverinament accidental per substàncies toxiques en els homes i el càncer de mama en les dones.
  • En la població de 45 a 74 anys: el càncer de tràquea, bronquis i pulmó, en ambdós sexes.
  • En el grup de més de 75 anys: les malalties del cor i la demència senil en els homes i la demencia senil i la malaltia de l’Alzhèimer, en les dones.

L’esperança de vida en néixer a Barcelona va ser de 80,7 anys en els homes i de 86,7 anys en les dones (2016: 81,2 en homes i 86,9 en dones), el que suposa una reducció del 0,6% i el 0,2%, respectivament, vers l’any anterior. Aquestes xifres vanpresentar desigualtats segons districtes i barris de la ciutat. Ciutat Vella va ser el districte amb l’esperança de vida més baixa en ambdós sexes (76,7 anysen homes i 84,4 en dones) mentre que les Corts va presentar la més alta, tant per homes (83,3 anys) com per dones (89,3 anys).
 

Llicència de Creative Commons
“La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2017” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2020/04/ASPB-Mortalitat-Barcelona-2017.pdf

Aquesta informació es pot trobar a: