Mesures de seguretat alimentària en relació a la COVID-19

No hi ha evidència que els aliments siguin una font o una via de transmissió del coronavirus.

El subministrament d’aliments per a la ciutadania és un servei essencial que s’ha de continuar garantir durant l’actual crisi provocada pel coronavirus. Davant d’aquesta situació les indústries i els establiments han de continuar garantint la seguretat dels aliments, a més de posar en marxa les mesures necessàries per protegir contra la COVID-19 a les persones treballadores i al consumidor.

Al web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària s’han publicat recomanacions i guies  de seguretat alimentària per contenir la propagació de la COVID-19, adreçat a les empreses alimentàries i a la ciutadania: d’higiene per a les empreses alimentàries, per donar servei directe al públic, neteja i desinfecció d’instal·lacions, repartiment a domicili d’aliments i recomanacions per a les donacions d’aliments; també per anar a fer la compra i la desinfecció dels vegetals.

Al web de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Consum (AECOSAN), també es disposa de recursos informatius.

L’OMS ha publicat la Guia sobre COVID-19 i seguretat alimentària per als operadors alimentaris. Inclou recomanacions d’higiene i d’organització del personal, amb exemples per facilitar el compliment de les recomanacions: en el transport i entrega d’aliments, en els establiments oberts al públic, en els menjadors de les empreses i reforça com a mesures claus la higiene adequada de les mans, la desinfecció d’instal·lacions i d’equipaments, l’ús correcte dels Epi’s (guants i mascaretes), mantenir les distàncies de seguretat entre les persones, bons hàbits respiratoris (cobrir-se  la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colza a l’esternudar i estossegar) i actuacions a seguir davant simptomatologia compatible amb la COVID-19.

La Diputació de Barcelona ha publicat un Resum de les pràctiques recomanades als establiments minoristes i restaurants durant la pandèmia de la COVID-19.
Inclou informació i recomanacions sobre la salut i higiene del personal treballador, la neteja i desinfecció de superfícies, la manipulació dels aliments, el distanciament físic i el repartiment a domicili.

Aquesta informació es pot trobar a: