Piràmide alimentació saludable i activitat física (Pòster)

La piràmide de l’alimentació saludable i l’activitat física, es una imatge estructurada en 4 apartats com hauria de ser la nostre alimentació. A la part inferior trobem l’activitat física, un esglaó amunt el consum diari, després el consum setmanal i per últim l’esporàdic.

Aquesta informació es pot trobar a:

Menjadors escolars més sans i sostenibles