Menjadors escolars més sans i sostenibles. Carta per a les famílies

Carta explicativa dirigida a les famílies sobre el programa Menjadors escolars més sans i sostenibles, s’esmenta el perquè es promou noves dietes i com es farà.

Aquesta informació es pot trobar a:

Menjadors escolars més sans i sostenibles