Menjadors escolars més sans i sostenibles, avaluació inicial pilot

A la ciutat de Barcelona s’ha pilotat el projecte “Menjadors escolars més sans i sostenibles”, on participen 6 escoles d’infantil i primària, que pretén promoure una alimentació infantil més equilibrada, sostenible i saludable als centre educatius.

L’objectiu d’aquest informe és presentar els resultats de l’avaluació inicial de les programacions dels menús escolars servits als centres educatius participants i descriure diferents paràmetres associats a la sostenibilitat.

Aquests resultats seran el punt de partida de l’anàlisi de la situació global dels centres educatius, que permeti la identificació de paràmetres a mantenir o millorar, així com la planificació i propostes de millora de futures i diverses estratègies.

Aquesta informació es pot trobar a:

Menjadors escolars més sans i sostenibles

Documents relacionats

Menjadors escolars més sans i sostenibles

Menjadors escolars més sans i sostenibles. Guia de transformació

Menjadors escolars més sans i sostenibles, avaluacions