Resultats

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2020

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Definició de cas de les noves Malalties de Declaració Individualitzades

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Definició de cas de la resta de MDI

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Manual de notificació de les Malalties de Declaració Obligatòria

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Carta informativa del nou decret MDO

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Contactes d’ITS: Full de notificació

EpidemiologiaVigilància i control de la VIH/sida, ITS i hepatitis víriquesMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència