L’organització de la salut laboral. Aclarint conceptes

Material informatiu en format de diapositives sobre la organització i conceptes de salut laboral. S’expliquen els conceptes de malaltia professional, accident de treball i malaltia relacionada amb la feina. Explicació de la organització de la prevenció de riscos laborals a l’interior de les empreses.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treballRecursos en salut i prevenció de riscos laborals